HOSTING LÀ GÌ?

Hosting (hay web hosting) là một dịch vụ lưu trữ online giúp bạn xuất bản website hoặc ứng dụng web lên Internet. Khi bạn đăng ký dịch vụ hosting, tức là bạn thuê mộ chỗ đặt trên máy chủ chứa tất cả các tệp tin và dữ liệu cần thiết để website của bạn chạy được.

Một máy chủ là một máy tính vật lý chạy không gián đoạn để website của bạn có thể luôn hoạt động mọi lúc cho tất cả mọi người truy cập vào. Nhà cung cấp Web Hosting của bạn chịu trách nhiệm cho việc giữ máy chủ hoạt động, chống tấn công bởi mã độc, và chuyển nội dung (văn bản, hình ảnh, files) từ máy chủ xuống trình duyệt người dùng.

Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING 2022

GÓI HOST_G1

720.000 đ mỗi năm
 • Dung lượng 1Gb
 • Băng thông không giới hạn
 • Tên miền 01
 • Tên miền phụ 05
 • Sao lưu hàng tuần
 • SSL Miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7

GÓI HOST_G2

1.320.000 đ mỗi năm
 • Dung lượng 2Gb
 • Băng thông không giới hạn
 • Tên miền 02
 • Tên miền phụ 10
 • Sao lưu hàng tuần
 • SSL Miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
Nổi bật

GÓI HOST_G3

3.000.000 đ mỗi năm
 • Dung lượng 5Gb
 • Băng thông không giới hạn
 • Tên miền 5
 • Tên miền phụ 20
 • Sao lưu hàng tuần
 • SSL Miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7

TÊN MIỀN LÀ GÌ?

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn.

Ví dụ như Web99.vn, Google.com, Facebook.com là tên miền của các công ty Internet.  Khi một công ty (hoặc một người) mua một tên miền, họ có thể chỉ định server nào mà tên miền trỏ tới.

Một tên miền (domain name) giống như một địa chỉ nhà vì đó là cách mọi người tìm thấy bạn trên World Wide Web. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi thanh trên đầu trình duyệt web là thanh địa chỉ – đó là nơi bạn nhập tên miền để tìm một trang web.Nếu một tên miền giống như địa chỉ thì máy chủ (hosting) chứa website của bạn giống như một tòa nhà. Khi bạn tạo một trang web, bạn đặt tên miền để trỏ đến máy chủ để khi mọi người muốn tìm trang web của bạn thì họ có thể nhập tên miền và nó sẽ đưa họ đến đó. Nếu không có tên miền, khách truy cập sẽ phải nhập địa chỉ IP (ví dụ 100.90.80.70) của máy chủ.

tenmien