Read more about the article Cháy lớn tại trung tâm dữ liệu OVH Cloud
Fire ovh data center

Cháy lớn tại trung tâm dữ liệu OVH Cloud

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, một vụ cháy lớn đã bùng phát trong đêm ở Strasbourg, Pháp. Vụ cháy này đã phá hủy một trong những trung tâm…

Chức năng bình luận bị tắt ở Cháy lớn tại trung tâm dữ liệu OVH Cloud